Správna búdka

Búdka na hniezdenie by mala byť asi 20cm dlhá,25cm vysoká a 20cm široká.Priemer prielezu by mal byť asi 5,5cm.Búdky na hniezdenie sa dajú kúpiť v obyčajných obchodoch na zvieratá alebo si môžete búdku aj vyrobyť sami.